Dotazník

Jakým způsobem lze provést objednávku?

Objednávku nebo cenovou nabídku Vám rádi vypracujeme po zaslání požadovaného objemu a adresy dodání, popř. čísla pozemku (jedná-li se o stavbu).

Rád bych využil Vaší nabídky dopravy drtě.

Naší hlavní činností jsou dodávky drceného polystyrenu – foukané tepelné izolace. Abychom zajistili zákazníkům kompletní servis, nabízíme také dopravu vlastními vozidly. Nynější přepravní kapacita činí 97,2 m³ drtě. Kupující si tedy pouze objedná požadované množství a my už VŠE zařídíme.

Jak sypaný polystyren balíte ?

Drť máme balenou v LDPE (igelitových) čirých pytlích o objemu 400 l/ks. Tuto velikost obalu jsme zvolili vzhledem k snadnější manipulaci a také, aby se zákazník mohl přesvědčit o kvalitě drceného polystyrenu ihned při dodání. Pro velkoobchodní odběratele využíváme obaly Big Bag a sila.

Kolik kg sypaný polystyren váží ?

Drť je velice lehká. Jeden litr váží přibližně 12,5 gramů, tj. 400 l pytel má hmotnost 5 kg. 1 m³ tedy váží 12,5 kg.

Jak hrubá drť je ?

Co se týká zrnitosti, nabízíme trojí provedení: 1) jemná frakce 1 - 2 mm (izolace dutých cihel), 2) obecná frakce 1 - 4 mm (zásyp/zafoukání izolovaných konstrukcí), 3) hrubá frakce 2 - 5 (polystyrenbeton).

Používáte obalový EPS z bílé techniky ?

NEPOUŽÍVÁME. Drcený polystyren dodáváme pouze z EPS stavebního.

Kolik litrů sypaného polystyrenu potřebuji na izolaci duté cihly Heluz Family 38 ?

Níže uvádíme údaje zobrazující potřebné množství k izolaci dutých cihel Heluz.

 

 

SPOTŘEBA   DRCENÉHO   EPS   V   LITRECH

  teoretická   praktická - broušené praktická - nebroušené
HELUZ FAMILY 50 17,2   14,5 x
HELUZ FAMILY 44 14,8   12,8 x
HELUZ FAMILY 38 12,8   11 x
HELUZ FAMILY 30 10   8,5 x
HELUZ FAMILY 25 8,2   7,1 x
HELUZ STI 49 17,5   15,4 x
HELUZ STI 44 15,7   13,8 13,2
HELUZ STI 40 13,8   12,1 x
HELUZ STI 38 13,2   11,2 x
HELUZ PLUS 44 15,8   14,1 13,5
HELUZ PLUS 40 13,7   12,5 11,9
HELUZ PLUS 38 13,4   11,7 11,2
HELUZ PLUS 36,5 13,2   11,5 11
HELUZ PLUS 30 uni 9,8   8,8 8,4
HELUZ PLUS 30  9,8   8,5 8,1
HELUZ PLUS 25/37,5 13,1   10,3 9,8
 
Teoretické množství - objem spočítaný z výrobního výkresu cihelného bloku
Praktické množství - objem stanovený na základě zkoušky plnění cihelného bloku drceným polystyrenem

 

Jak se liší jemná a hrubá frakce ?

Jemná frakce má velikost zrn 1 - 2 mm, hrubá 2 - 5 mm. Musíme ale počítat se skutečností, že při recyklaci EPS vzniká i složka mikročástic - v jednom 400 l balení je přibližně obsaženo 0,5 - 1 l.

Jak velké pytle používáte ?

LDPE (igelitové) pytle mají v nenaplněném stavu rozměry 1650 mm x 950 mm (délka x šířka).

Jak zjistím skutečný objem pytle ?

Vzhledem k válcovému tvaru obalu a horním/dolním trojúhelníkovým rohům lze objem složitě vypočítat. Nejpřesněji množství zjistíte, když si vezmete 10 litrový kbelík a odměříte 40 těchto nádob z 400 l pytle (40 x 10 l = 400 l).

Zabýváte se i aplikačními pracemi (zafoukáním) ?

K izolačním činnostem využíváme naše smluvní partnery. Cena za tyto služby se stanovuje individuálně na základě náročnosti zakázky. Aplikaci EPS granulátu lze provést i svépomocí např. pomocí fukaru na listí. Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=ex3t39WQ0GQ&t=2s

Proč bych měl zvolit drcený polystyren před minerální vatou ?

EPS sypaná izolace při zamezení nárazového proudění vzduchu nemá vlastnost změny objemové struktury, tzv. NESESEDÁ. Často u rekonstrukcích domů dodáváme drcený EPS právě při obměně za minerální vatu. Drť také nemusíte složitě vyměřovat a upravovat její rozměry na požadovanou velikost – stačí pouze otevřít pytel, vysypat či zafoukat. Drcený polystyren má také výhodu v tzv. zalití – zasype se i do špatně přístupných zákoutí. O cenovém rozdílu zde nemá smysl ani psát… : )

V případě vytvoření a potvrzení cenové nabídky včetně dopravy zákazníkem a neplánované objížďky na trase se najeté km připočítávají k vyhotovené konečné částce ?

Vytvořením cenové nabídky se již zavazujeme k nenavýšení konečné ceny. Neplánovaně najeté kilometry hradíme na své náklady.

Za ako dlho dopravíte drvený polystyrén na Slovensko?

V případě volného termínu našimi vozidly do druhého dne, při využití služeb smluvních přepravců do pěti pracovních dní.

Jaké množství jste schopni přepravit Vaší dopravou ?

97,2 m³, tj. 243 ks 400 l pytlů.

Rád bych použil drcený polystyren jako tepelnou izolaci podlahové konstrukce domu, ale mám obavy z toho, že se v ní usadí hlodavci (myši, kuny…).

Často tento dotaz přichází do naší e-mailové schránky. Rádi bychom tuto problematiku vysvětlili na osobní zkušenosti – vlastníme více jak sto let starý dům s klenbovými stropy. Před více jak deseti lety jsme ve druhém patře této budovy vytvořili dřevěný podlahový rošt, kde byla posléze aplikována drť formou vysypání (místy izolace dosahuje výšky 40 cm). Tento domek se nachází na okraji obce blízko polí, s hlodavci se tak setkáváme často. Po dvou letech jsme preventivně 20 % plochy odsáli a došli k zjištění, že se v této izolaci žádní cizopasníci, jejich trus či zdechliny nenacházejí. Vysvětlení je jednoduché – v sypaném polystyrenu nedochází k formování tras (dutin) těchto škůdců, takže nemají potřebu do ní zalézat.

Působíte i mimo Českou republiku ?

Naše služby poskytujeme v České republice, Slovenské republice, Polské republice, Spolkové republice Německo a Rakouské republice. Přes našeho obchodního partnera působíme také v Maďarské republice.

Spolupracujete s velkoodběrateli ?

Ano. Úzce spolupracujeme se stavebními či dodavatelskými firmami.

Lze sypanou izolaci skladovat na venkovním prostranství ?

EPS drcený je balen v igelitových obalech, vlhkost do nich tak nepronikne. Váha jednoho 400 l pytle se ale přibližně pohybuje kolem 5 kg, z tohoto důvodu hrozí riziko poškození vzhledem k povětří. Vždy je potřeba tyto pytle jakkoliv zajistit proti pohybu.

Jakým způsobem máte pytle uzavřeny ?

LDPE pytle jsou ukončeny profesionální impulzní svářečkou. Svar je realizován v celé 950 mm šířce - tímto provedením se dosáhne maximální neprodyštnosti a 100 % využití trojůhelníkových koncí obalu.

Jakými vozidly uskutečňujete přepravu drtě ?

Doprava EPS drtě je složitá záležitost vzhledem ke skutečnosti, že přepravu realizujeme                                             v sypkém (nezhutněném) stavu v igelitových pytlích. Z tohoto důvodu využíváme služeb velkoobjemového nízkotonážního automobilu.

Mohli by jste uvést příklady použití polystyrenbetonu dle objemové hmotnosti výsledné směsi ?

200 kg/m³ - nepochozí střechy, tepelně izolační výplně

350 kg/m³ - nenosné podklady, výplně stropů, bazény, klenby

500 kg/m³ - obytné místnosti, pochozí střechy

700 kg/m³ - průmyslové místnosti

900 kg/m³ - technické prostory (haly, sklady)