Polystyrenbeton

Polystyrenbeton je varianta lehkého izolačního betonu, jehož součástí jsou polystyrenové kuličky ve frakci od 2 do 5 mm. Jeho výhodou je menší hmotnost oproti klasickému betonu a lepší tepelně izolační vlastnosti. Je vhodný pro výplňové a vyrovnávací vrstvy všech podlahových konstrukcí. Má dobrou požární odolnost, výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti a vysokou elasticitu (pohlcuje rázy). Při ukládání polystyrenbetonu lze dosáhnout vysoké produktivity práce ve srovnání s pokládkou klasické skládané tepelné izolace. Tím lze zkrátit dobu výstavby a podstatně se tak snižují náklady na výstavbu.

Polystyrenbeton patří do skupiny tzv. lehkých betonů. Tyto betony se vyrábí tak, že se do něj vmíchají polystyrenové kuličky, které mají podstatně menší objemovou hmotnost, než samotný beton. Tímto způsobem lze vyrobit směsi objemových hmotností již od 200 kg/m3 do 1 500 kg/m3 s pevností v tlaku od 0,2 Mpa až do 7 Mpa. Odborným uložením je možno dosáhnout velmi dobré rovinatosti povrchu. Efektivně se dá využít pro realizaci tepelně izolační vrstvy ve spádu a to především u plochých střech. EPS kuličky patří mezi nejlepší plniva do lehčených betonů. Jednotlivé kuličky plniva mají uzavřený povrch a mají tedy omezenou nasákavost. Tato vlastnost příznivě ovlivňuje čerpatelnost směsi.

Kde ho lze využít:

 • nenosná izolace a izolační výplň svislých i vodorovných konstrukcí
 • vyrovnávací a izolační vrstva stropů a podlah
 • izolace venkovních rozvodů vody a kanalizace
 • izolace hloubených jam

Výhody:

 • 12x lehčí než beton (při rekonstrukci není třeba zesilovat základy)
 • možnost pokládání na nerovné a zkosené plochy a jejich vyrovnání
 • aplikace beze spár, bez řezání, položení v krátkém čase
 • rychle tuhne (další vrstva za 24 hodin)
 • až 30x lepší tepelně izolační vlastnosti než beton
 • při tloušťce 7 cm zvukový útlum 53 dB (500 kg/m3)
 • nehořlavost od 700 kg/m3, nesnadno hořlavý do 700 kg/m3
 • vysoká elasticita, pohlcuje rázy, je netříštivý
 • odolnost proti hlodavcům a plísním
 • čerpatelnost (60 m výška, 140 m vodorovně)
 • hygienická nezávadnost (vhodný pro interiéry)
 • přispívá k ekologičnosti staveb
 • cenová dostupnost

Dávkování na m3 a parametry betonových směsí

 objemová hmotnost (kg/m3)

200

350

500

700

900

 polystyrenové kuličky (litry)

1285

1285

1200

1100

950

 cement (kg)

130

220

280

280

270

 písek 0-4 (kg)

30

40

100

330

510

 voda (litry)

75

90

120

130

140

 pevnost v tlaku (MPa)

0,2

0,3

0,5

0,9

1,8

 souč. tepelné vodivosti (W/m2K)

0,057

0,086

0,140

0,177

0,235

 

Orientační dávkování na 200 litrů plniva

 objemová hmotnost (kg/m3)

200

350

500

700

900

 cement (kg)

20

35

45

50

55

 písek 0-4 (kg)

6

7

17

60

110

 voda (litry)

12

14

20

25

30

 

Doporučený postup přípravy polystyrenbetonu

 1. Nalít předepsané množství vody, přidat cement a rozmíchat na cementové mléko
 2. Přidat písek a znovu promíchat
 3. Postupně přidat polystyrenové kuličky a promíchat dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Pokud je směs suchá a nesoudržná, doplnit nepatrně vodu

 

Vlastnost Jednotka PSB 40 PSB 50 PSB 60
Objemová hmotnost čerstvé směsi kg/m3 400-460 480-540 570-630
Objemová hmotnost po 28 dnech kg/m3 300-360 350-410 480-540
Přirozená vlhkost % hm. 7-12
Pevnost v tlaku po 28 dnech MPa min. 0,5 min. 0,8 min. 1,0
Součinitel tepelné vodivosti W/mK 0,11 0,12 od 0,14
Pochůznost (při 20°C) hod. po 24
Čas pokládky povlakové krytiny   podle druhu a způsobu přichycení
Index kročejové neprůzvučnosti D Lnw dB/75mm tl. 18-20  
Při posuzování kročejové a vzduchové neprůzvučnosti konstrukce je potřeba zohlednit všechny vrstvy konstrukce.